ADDIKTOLÓGIAI KONZULTÁNS BUDAPEST

Az addiktológia a szenvedélybetegségek orvostudományi szakága. Drogfüggők, alkoholfüggők és más betegek kezelésével foglalkozik

Addiktológiai tanácsadás, konzultáció

A szakképzett addiktológiai konzultáns a szenvedélybetegség leküzdésében segítő diplomás tanácsadó, aki segítséget nyújt és szakmai szintű tanácsot ad a szolgáltatását igénybe vevő klienseknek a szenvedélyállapotukat és függésségi betegségüket érintő döntések meghozatalában (pl. pszichoterápia vállalása). A páciens (kliens, ügyfél) megvizsgálását, állapotának felmérését követően a komolyabb szakorvosi beavatkozást nem igénylő esetekben a konzultáns képes kezelést nyújtani, kríziseket ellátni, válságrekciókat kezelni egy terápiás terv alapján. Feladata, hogy a hozzá forduló függő beteg problémájával foglalkozzon, tudásának és tapasztalatának birtokában segítse a gyógyulási folyamatot és a rehabilitációt, átadja az ezekkel kapcsolatos legfontosabb információkat. Forduljon bizalommal a szenvedélybetegek gondozásában járatos szekemberhez.

Az addiktológiai konzultáns telefonhívásra házhoz megy, ellátást biztosít.

Szenvedélybetegek kezelése

Az addiktológiai tanácsadó járatos az egészségügyi és szociális ellátórendszer jogi kérdéseiben, a krízishelyzetek kezelésében, a pszichoaktív szerek és drogok fogyasztásával kapcsolatos jogi kérdésekben, a pszichoterápiás eljárásokban, ismeri a detoxikálás módszereit, az alkohol- és drogfogyasztók viselkedését, így minden adódó helyzetben képes hatékony támogatést nyújtani.

Mi az addiktológia?

addiktológiai konzultáns

Az orvosi szaknyelvben az addigtológia a szenvedélybetegségek tudománya. Az addiktológiai kórképek fogalomkörébe elsődlegesen a normatív magatartással szemben meghatározható azon viselkedés- és magatartászavarok tartoznak, amelyek bizonyos kémiai anyagok (főleg alkohol, drog, gyógyszerek) rendszeres fogyasztásával alakulnak ki függőséget okozva. A kényszeres fogyasztás kialakulhat szeszes italok, cigaretta, ajzószerek, kábítószerek, nyugtatók, altatók, kávé vagy akár csokoládé rendszeres bevitele során. A kialakult függőség - dependencia - mértéke és súlyossága más-más. A legtöbb gondot a társadalomnak, a családoknak és persze az érintetteknek az alkohol- és drogfüggőség okozza, Főleg az utóbbi terén érint mind többeket a probléma, ezért indult meg intenzív mértékben az addiktológiai asszisztens képzés Budapesten. A tudást és képesítést szerzettek egyre nagyobb számban segítik a szenvedélybetegségük miatt bajba jutottakat. Az

addiktológiai asszisztens

feladata, hogy segítséget nyújtson a szenvedélybetegek ápolásában, a személyes gondozásban, a terápiás kezelések tervezésében. A szenvedélybeteg-gondozó hozzájárul a szolgáltatást igénybe vevők fizikai, mentális, szociális szükségleteinek a mind nagyobb mértékű kielégítéséhez

Az addiktológiai asszisztens a munkája eredményessége érdekében a páciensekkel személyes kapcsolatot alakít ki, elvégzi a rá bízott teendőket, de kompetenciájának megfelelő területeken önállóan dolgozik. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. A szociális munka adminisztrációjának kialakításában és működtetésében tevékenykedik.

Az addiktológiai asszisztens képzése során felsőfokú szakdiplomát szerezvén feladatává válik a munkája körébe vont kliensek támogatása a szenvedélyállapotukktal és -betegségükkel kapcsolatos döntések meghozatalában. Feladata az orvosi vagy szakpszichológusi beavatkozást nem igénylő diagnosztikai teendők ellátása, továbbá megfelelő információ és mentális segítség nyújtása a páciensek akkut és krónikus problémájával kapcsolatban. Az asszistens hivatott követni a rá bizott szenvedélybetegek állapotát és a kezelés folyamatot, szerepet kap a rehabilitációs munkában, a traumák feldolgozásában és az ártalomcsökkentő programok sikeres működtetésében.

Szenvedélybetegségek

szenvedélybetegség győgyítása

A szenvedélybetegségek olyan ismétlődő viselkedésformák, melyeket az érintett újra és újra kényszeresen végrehajt, miközben ez önmagára és legtöbbször környezetére nézve is kedvezőtlen, káros következményekkel járn. Ezek közé a kényszeres szenvedélyek, függőségek vagy addikciók leginkább a fiatalokat veszélyeztetik és az alkohol, illetve a drogok fogyasztása miatt alakulnak ki. Gyógyításukban a szichoterápiás kezelés a legeredményesebb.

Pszichoterápiás kezelés

Alkohol- és drogfüggő fiatalok terápiájában Magyarországon kezdetektől fogva jelentős szerepet játszik a pszichoanalitikus megközelítési módszer, amelynek lényege a megértés és az értelmező szemlélet. Ennek a terápiás módszernek az előnye nemcsak abban rejlik, hogy a szakemberek a pszichoterápiás képzés során ennek használatát elsajátíthatták, hanem abban is, hogy az analitikus iskola gyakorolta bír a legdöntőbb befolyással képzett terapeuták körében. A pszichoanalízis elméletéhez kapcsolódó a gondolkodásmódot és technikát alaposan megtanulták mindazok, akikből pszichoterapeuta vagy addiktológiai asszisztens lett Budapesten és vidéken. Okként felhozható az is, hogy a szenvedélybetegségekhez való pszichoanalitikusi viszonyulás segíti a leghatékonyabban a drog- és alkoholfüggőket abban, hogy társas környezetük beteges világában maguk is átéljék a lélektani összefüggéseket, és orvosi vagy asszisztensi segítséggel megpróbálják ezek feltárásával helyreállítani önszabályozási rendszerüket. A cél természetesen az alkoholfogyasztás és a droghasználat életformájának a mielőbbi feladása a visszaesés veszélye nélkül.

A kábítószeres és drogos viselkedési zavarok nem kognitív jellegűek, a társadalomban történt nagyarányú megjelenésük megindították a gyógyszeres klinikai ellátáson túl a pszichoanalitikus jellegű terápiás kezeléseket. Tudni kell, hogy itt nem az igazi Freud-i értelemben vett pszichoanalitikus terápiák történnek, mivel a klasszikus terápiás szabályoknak, lazább, módosított használatát alkalmazzák a szakemberek - szükség esetén addiktív online terápia keretében is. Annál is inkább, mert súlyos alkoholbetegekkel és drogfüggőkkel szinte lehetetlen ambuláns módon igazi klinikai terápiát folytatni. Alkalmasabbak erre a terápiás közösségek többek között pszichodráma gyakorlatokkal, amelynek sorrán afüggő betegekkel is létrehozható eredményes terápiás kapcsolat.

A függőség típusai

drog és alkohol függőség

Kóros függőségnek, szenvedélybetegségnek vagy addikciónak azt a jelenséget nevezzük, amikor egy társadalmilag elfogadottól eltérő viselkedésmód meghatározó lesz, eluralkodik az érintett személyiségén, mégpedig olyannyira, hogy ez már viselkedéssének torzulásához vezet. Az addiktológiai szindrómában szenvedők segítség nélkül képtelenek felhagyni szenvedélyükkel. Függőséget kiválthatnak kémiai szerek, például a nikotin, koffein, szesz, a pszichoaktív kémiai anyagok, egyes ajzó-, kábító- és gyógyító szerek. Ismeretesek továbbá a viselkedési addikciók is, de létezik szexfüggőség, illetve társ- és kapcsolati függőség, vannak mániákus testedzők, játékszenvedélyesek, mindnyájan ismerünl internetfüggőket és munkamániásokat.

Típusokba sorolhatjuk a függőségeket társadalmi elutasítottságuk mértéke alapján. Egyértelmű egészségkárosító hatása miatt veszélycsoportot képez a dohányzás, az alkohol és a drog mint a függőség tárgya, de vannak olyanok is, melyeket a környezet jobban elfogad.

Szűkebb orvosi értelemben a szenvedélybetegek függőségei alapvetően kétfélék lehetnek.

Kémiai addikció

1) Függőséget kialakíthat kémiai szerek iránt. Az ilyen típusú szenvedélybetegséget nevezzük drogfüggőségnek vagy kémiai addikciónak vagy pszichoaktívszer-dependenciának. Pszichoaktív szereken azokat a vegyianyagokat értjük, amelyek hatásukat a központi idegrendszer révén fejtik ki.

Viselkedési addikció

2) A függőségek másik csoportját a viselkedési addikciók képezik. Ezek közé soroljuk

 • a játékszenvedélyt
 • a kkleptomániát
 • a piromániát
 • a szexaddikciót
 • a táplálkozási magatartás különböző zavarait
 • a társfüggőséget (kodependencia)
 • a munkamániát
 • a testedzéstől való függőséget
 • a vásárlási kényszert
 • a számítógépes függőséget
 • az internetfüggőséget
 • a mobiltelefon-mániát és a no-mobil fóbiát

Online tarápia - kognitív viselkedésterápia otthon - Pánikbetegség öngyógyítása

A pánikbetegség kezelése

Az agorafóbia és a pánikbetegség öngyógyítása online terápia keretében is lehetséges kognitív viselkedésterápia gyakorlatok végzésével. A távoktató program segítségével elkerülhető a pánikroham és leküzdhetők otthonról a pánikbetegség tünetei és számos egyéb fóbiás és pszichés zavar. Oktatóvideók a virtuális pánikrendelőből a szorongás és a viselkedészavarok ellen. Tematikus honlap: A pánikbetegség gyógyítása, kezelése.

Pszichodráma csoportok

Pszichodráma csoport indulása Budapesten itt bejelenthető. A drámaterápia hatékony a stressz és a szorongád oldásában. A csoportterápia foglalkozások effektívek a névtelen alkoholisták szeánszain is. A pszichoterápia részeként alkalmazott pszicsodráma a lelki trauma hatásainak enyhítését, kezelését, lehetőség szerint megszüntetését célozza. Pánikbetegeknek és függőségben élőknek is ajánlott.

Ayurvédikus gyógyítás

A keleti gyógyászatban az Ayurvéda az élet tudománya. Az ősi tan az elveszett harmónia visszanyerésében látja a gyógyítás lényegét. Az áyurvédikus gyógyítás olyan átfogó rendszer, amely Indiában alakult ki 5000 éve és egyre nagyobb teret kap Európában, ahol ma már széles körben gyakorolják az emberi test, lélek és gondolkodás organikus egységére, harmóniájára alapozott gyógymódot.

A Google első oldalára

Ez a tematikus, tartalmilag messzemenően optimalizált weboldal azért jött létre, hogy készítője felmérje, mekkora és milyen erős az addiktológiai konzultáns kulcsszóra nézve a TOP10 helyezésekre esélyes rivális honlapok képezte konkurenciaverseny. Közepes szintű külső támogatás (linképítés) mellett a szájt a favorit kulcsszóval másfél hónap alatt a 14. helyig jött fel, az addiktológiai tanácsadó kulcsszóval viszont 2011. június 11-ére megjelent a Google első oldalán (10. hely).

Honlap keresőoptimalizálás

A weboldalak a keresőoptimalizálás (SEO) segítségével juttathatók a Google-találatok élmezőnyébe. A folyamat első fázisában a honlap keresőbarát jellegét kell biztosítani technikai, formai és tartalmi szempontból, továbbá el kell érni, hogy a választott kulcsszavakra nézve a weblap releváns legyen. A második fázisban az erre alkalmassá tett oldal külső hivatkozások hatására javítja helyezéseit. Példa egy budapesti honlap Ayurvéda és Arvisura kulcsszavakra való keresőoptimalizálására.

 

PR, tartalommarketing, SEO

A piaci kínálat és a lakossági kereslet egymásra találását számos módszer, eszköz, médium és eljárás segíti elő az online szférában. A keresőprogramok felőli érdeklődés növelésére például a keresőmarketing szolgál. A termékeket és szolgáltatásokat pedig nemcsak reklámok és hirdetések népszerűsítik, hanem az internetes Public relations és content marketing eszközei is. Tudjon meg többet a linkre kattintva, hogy ez milyen szerepet játszik a SEO-ban.

 

Nem minden szenvedély betegség

addiktológiai asszisztens budapestAddiktológiai konzultáns képzés Bp.

Budapesten az addiktológiai asszisztens képzés során megszerezhető ismeretek és kompetenciák lehetővé teszik a drogfüggő fiatalok sokirányú kezelését, mivel a szenvedélybeteg-gondozók elsajátitják az addiktológia orvosi és pszichológiai alapismereteit, megismerik az egészségügyi és szociális ellátóredszert, megszerzik a pszichoaktív szerek fogyasztásával kapcsolatos jogi ismereteket. A sikeres rehabilitációhoz elengedhetetlen az addiktív viselkedéssel kapcsolatos szociokulturális szempontok és családdinamikai jelenségek beható ismerete. Ez a záloga a szakmai hatékonyságnak, és annak, hogy a szenvedélybetegekkel való kapcsolatfelvétel és foglalkozás segítse a globális kezelési folyamatot. Az országosan rendelkezésre álló OKJ-képzés és a budapesti egyetemi lépzés során a terápiás munkavégzéshez elsajátított módszertan alkalmazása elősegíti a személyes gyógyfolyamatok tervezésését, így lehetővé válik a preventív folyamatok működtetés és az ezt szolgáló komplex társadalmi stratégiák kidolgozása a népegészségügy területén.

Addiktológiai konzultáns: tanácsadás drog- és alkoholfüggőknek - Budapest

Az addiktológiai tanácsadó a szenvedélybetegségek terén ad konzultációt. Magánvállalkozókánt nyújt szolgáltatás Budapesten. Tanácsot ad krízishelyzetekben, a családtagok számára is nyújt segítséget. Szenvedélybeteg gondozó online terápia keretében otthon is el tudja látni feladatát az alkoholfüggő és drogfüggő szenvedélybetegek kezelésében. Tudja, hogy függőség felfüggeszthető, de soha nem gyógyítható meg véglegesen Addiktológiai tanácsadás és asszisztens képzés Budapest.

Kifejezések és kulcsszavak Google-kereséshez: addiktológia konzultáns képzés Budapest; szenvedélybeteg gondozó állás, addiktológia szakrendelést végző szakorvos és asszisztense, szociális képzések, addiktológiai asszisztens fizetés. Rendelés, magánrendelés, online terápia. Klinikai addiktológia és prevenció. Kényszerbetegségek. Konzultáció és asszisztencia, szakképzés, drogelhárítás, alkoholmentes italok, gyógyszerfüggőség leküzdése.