Balla D. Károly: Peresztrojkácska

Balla D. Károly: Peresztrojkácska – e-köny megnyitása

<< katt a fenti linkre a megnyitáshoz, letöltéshez. Könyvsorozatnak indult Az Ung Ungvárnál címen, az első rész meg is jelent CD-n. Később elkészült .pdf változata.

Balla D. Károj (azelőtt Balla D. Károly) író, költő, szerkesztő, blogger, továbbá a maga alkotta foglalkozások szerint virtualizátor, immaginátor és web-rétor, állandó eposzi jelzőit tekintve az első piréz  és a legaktívabb posztumusz író, továbbá sokak szerint a kárpátaljai magyar irodalom fenegyereke, az a bolond (saját szavai szerint), aki forgalommal szemben közlekedik pátriája kivilágítatlan autópályáin. Internetes entitását általában a BDK monogram fémjelzi. Forrás: Balla D. Károj

BDK 2005-ben megjelent e-könyvének előszava

Balla D. Károly Peresztrojkácska

A Peresztrojkácska c. e-könyv CD-borítója

Furcsa érzés önmagunk nyomába taposni. Újra végigjárni azt az utat, amelyen először úgy indultunk el, hogy nem tudtuk, mi vár ránk a végén, siker vagy bukás, netán valami langyos semmilyenség. És magáról az útról sem tudhattuk biztosan, nem tévút-e, nem vezet-e zsákutcába, vagy fölösleges kitérők után nem visz-e bennünket ugyanoda, ahonnan elindultunk.

Furcsa érzés szembesülni 15-20 évvel ezelőtti önmagunkkal. Fintorgunk egy letűnt kor ezerszer szajkózott kulcsszavait olvasva, mosolygunk a naiv megközelítéseken, bólintunk egy-egy pontosabb és bátrabb kijelentésen – de valahogy nehéz újra átélni, miért voltak akkor annyira fontosak a ma jelentéktelennek látszó apróságok.

Ilyen időket éltünk, legyintünk kis sóhajjal, és közben akaratunk ellenére mégis elragad bennünket valamiféle nosztalgia, visszarévedünk egy mindenképpen izgalmasnak mondható korszakra, arra az időre, amikor először recsegni-ropogni kezdett, majd váratlan gyorsasággal összeomlott a sokszor öröknek és rendíthetetlennek látszó Szovjet Birodalom, és mi nem tudhattuk, nem nyomnak-e agyon bennünket a fejünkre hulló törmelékek. Utólag visszatekintve alig értjük, miért gondoltuk akkor úgy, hogy nincs vesztenivalónk, és az első őszintén kimondott szavak után miként is szoktunk rá az igazság drogjára olyannyira, hogy azóta sem tudunk ettől a szenvedélyünktől szabadulni.

Itt állunk szemben a mai valósággal és szemben akkori önmagunkkal, és azt mondjuk, jól van, jól van ez így. Igaz ugyan, hogy mi csak annyira feleltünk meg a kor kihívásainak, amennyire erőnk, tehetségünk, bátorságunk és bölcsességünk engedte, de bárhogy is nézzük: részesei voltunk valami egyszerinek, múlhatatlannak, egy olyan korszaknak, amely ma már történelem, s amelynek mégis csak valamiféle krónikásaivá szegődtünk.

Egy biztos: az akkori évek nyomott hagytak rajtunk, bennünk. Hogy nekünk is sikerült-e egy halovány, futó jelet rónunk az idő folyton változó arcára – azt ítélje meg az olvasó. És a köztudomásúan hálátlan utókor.

Ungvár, 20005. január.

A Cyberbooks kiadó áltat megjelentett e-köny .pdf formátumban itt érhető el:

e-könyv: Balla D. Károly: Peresztrojkácska

 

TARTALOM

ELŐLJÁRÓ…………………………………………………………….. 6. oldal
Gizi néni………………………………………………………………….. 7. oldal
Internacionalizmus és nemzeti önismeret…………………. 10. oldal
(?) Kötődés (!) ………………………………………………………. 14. oldal
Presztrojkácska………………………………………………………. 20. oldal
Óvatosék………………………………………………………………… 28. oldal
Közös sorsverésben…………………………………………………. 33. oldal
Édes mostoha…………………………………………………………. 43. oldal
Amikor Kárpátalján a Big Ben szerint harangoztak….. 47. oldal
Kis(ebbségi) magyar skizofrénia………………………………. 51. oldal

 

A CyberBooks Kiadó ajánlója

A József Attila-díjas szerző 1956-ban (más adatok szerint 1957-ben) született a kárpátaljai Ungváron, ma is ott él családjával. Sokoldalú alkotó, kiadott versei, novellái, regényei, drámái, műfordításai, esszéi másfél tucat önálló kötetet töltenek meg. Több mint két évtizede végez szerkesztői és irodalomszervezői munkát, szakmai csoportok vezetése, lapok és kiadói műhelyek alapítása után munkájának fő terepe az Internet lett, ahol is több alrendszerből álló kisebb írói-szerkesztői „webbirodalmat” alakított ki. Innen ered vonzalma a digitális megjelenési formák iránt is.

Kiadónk több részesre tervezett első gyűjteményébe Balla D. Károly 1985 és 1990 között keletkezett publicisztikai írásait, esszéit vettük fel. Ahogy a válogatás címe is mutatja: az úgynevezett peresztrojka évei voltak ezek, amelyeket a szerző szülővárosában, a Szovjetunió perifériáján élt meg – magyarként. Írásai a kor hű dokumentumai, egyben olyan szubjektív vallomások, amelyek nem csupán a birodalmi politikáról, a társadalmi átalakulásokról, a nemzeti(ségi) kérdésekről alkotott véleményét tükrözik, hanem azt is, ő maga hogyan formálódott az események sodrában.

Összeállításunkban az eredeti formájukban közölt akkori írások kiegészülnek a szerző hosszabb-rövidebb aktuális jegyzeteivel. Ezekben az egyes művek keletkezésének és megjelenésének nem ritkán kalandos és tanulságos történetét is elbeszéli.

Hozzászólások lezárva.