Sújthatja-e egyházi átok az internetet?

Társadalmi tragédiát okoz-e az internetet?

egyházi átok internetA digitális forradalmat az internet teljesítte ki és tette kultúránk meghatározó szegmensévé az online jelenlétet. Ma már az online világ teljességgel behatolt a társadalom minden rétegébe. Ám még 6-7 évvel ezelőtt is az internettel kapcsolatban igen komoly szakemberek között igen komoly viták zajlottak, nem egy esetben az ifjúságra gyakorolt hatását tekintve. Néhány területen maga az internet léte is komoly kulturális kihívást jelentett. Az egyes, a politikai és kulturális információáramlást korlátozni akaró rendszerek esetében ez elég nyilvánvalónak látszott, problémát jelentett például vallási körökben. Mígnem történt valamiféle fordulat, 2012-2013 táján ugyan a hitélet letéteményesei számára is komoly kihívást jelenthet a technika vívmányaihoz való viszony kalibrálása, de alighanem sikerült megoldást kovácsolniuk a problémából.

Ekkoriban történt, hogy egyes online tudósítások címében az internethasználatot társadalmi tragédiaként említette Erdő Péter bíboros. A Kultúra Pápai Tanácsának 2013-as plenáris ülésén elhangzott mondatában azonban már árnyaltabban fogalmazott, de a lényeg mégis ugyanaz: „Az ember ideje és figyelme is hatalmas természetes erőforrás, ha ezt az internet teljesen kimeríti, akkor társadalmi méretekben ez is tragédiát okozhat”.

Az internetes társadalomtragédiával riogatni egy öreg papnak persze lehet ildomos, ugyanakkor több okból is érdemes ezekre a figyelmeztetésekre odafigyelni, mivel a technológiai haladás sokszor okozott olyan társadalmi feszültséget, mely akár komoly problémát okozott a történelemben. Nem is csak az egyház közelében, hiszen gondolhatunk akár a ludditákra is ez ügyben. Az internet kapcsán pedig már többször is bebizonyosodott, hogy egyes alkalmazásai, alkalmazási módjai nem csak építeni, hanem rombolni is képesek. Az ismeretszerzés egyszerűsítésével segíthetnek pallérozni a szellemet. Kizárólagos kommunikációs csatornává válva azonban sokak szerint tényleg rombolhatja a személyiséget.

Ebből a szempontból az internet világában töltött idő, és az ott való jelenlétre fordított figyelem nyilvánvalóan éppen úgy helyzetfüggő, mint bármi más esetben. Sokszor emlegetett analógia például az internetes információáradatra egy végtelenített könyvtár. Márpedig nem igazán halottunk olyasmit, hogy aki figyelmét és idejét egy könyvtár mélyén tölti, az a társadalmi tragédia irányába forgatná a világ kerekét.

Mostanság már biztosan nem állítana ilyet az egyház egyik jeles képviselője sem. Miközben a történelemből tudjuk, hogy sokáig érezték hatalmuk gyengítésének eszközét a könyvekben, a tudományos munkákban. Nem egy esetben pedig kiátkozták azokat a könyveket, melyek tartalma nem volt egyenesen levezethető az egyház által kanonizált iratokból.

Áldás és átok

Az egyik oldalon tehát kétségtelenül igazat kell adnunk azoknak, beleértve az egyházi személyiségeket is, akik az esetleges veszélyekre hívják fel a figyelmet. Az internet, mint megannyi más a világban, lehet áldás és lehet átok is. A gyermek esetében ugyanúgy a nevelés és tanítás során kell eldőlnie a vele való viszonynak, ahogy az élet más területén. Például a közúti közlekedés szabályainak megtanulása során. Ez is közhelyesnek tűnik, de mégis érdemes újra és újra elmondani annak érdekében, hogy ne kategorikus meghatározásokban próbáljunk közelíteni a problémához. Márpedig akkor, amikor egy hatalmi tényező kezd emlegetni valamit, hajlamosak lehetünk egyértelmű, és a színskála két vége által reprezentált kategóriákban gondolkodni. Az egyház pedig még akkor is hatalmi tényező az emberek millióinak tudatában, ha a napi politikától vagy az oktatáspolitika jelen állapotától eltekintünk.

Mára az egyház az internet intenzív felhasználójává vált. Az egyházi honlapok sokaságát, a közösségi profilokat, vagy akár a Biblia teljes szövegének internetes elérhetőségét tekintve egy technológiai áttörés látszik körvonalazódni. Ebben már nincs szerepe annak, hogy Erdő Péter 2013-ban egyfajta bizakodással tekint arra, hogy bár „neki még nincsen Facebook-profilja és Twitter-fiókja, de nem kizárt, hogy az esztergom-budapesti egyházmegye a jövőben majd így is megszólítja a fiatalokat”. Holott korábban úgy vélte, hogy az internet nem alkalmas a hit világának teljes kifejtésére. Bár említette, hogy alkalmas lehet az emberek fejében uralkodó zűrzavar oszlatásában. S ebben nehéz is lenne vitatkozni, mivel az ismeretek széles köréhez való hozzáférés, és az ismeretekkel való okszerű gazdálkodás képessége mindig is segítette a szellemi káosz oszlatását. A vita rendszerint nem is ekörül, hanem ott szokott kirobbanni, hogy mit tekintünk zavaros képzetnek. Ennek függvényében pedig a rendcsinálás palettája és célja éppen úgy lehet a vita tárgya. Bővebb információk híján tehát csak bízni lehet abban, hogy a zavaros képzet nem minden, a dogmatikus eszméken kívül eső gondolatot jelenti. Ahogy azt is, hogy nem a dogmarendszer fejekbe-verésének technikáját jelenti a rend kialakítása. Mert ez ellen az internet tényleg erős védelmet kínálhat. S akkor, ha az okszerű használat küszöbén megáll a klérus, az internetet akár egyházi átokkal is sújthatják.

„Azt vesszük föl, akire föláll”

Azt vesszük föl, akire feláll a faszunk – Szexuális zaklatás a felsőoktatásban„Azt vesszük föl, akire föláll” – Szexuális zaklatás a hazai felsőoktatásban, de legalább már plakátokon is

Az ártatlan fenékpaskolgatások, az ízes szexuális tréfák és hasonlatok, a princípiumműsor és az erőből értés művészete pont nem állnak meg az iskolák kapuinál. De mielőtt halálra nevetjük magunkat, hallgassunk meg néhány nőt, akik ebben a miliőben próbálnak felsőfokú képesítést szerezni, aztán labdába rúgni a munka világában. Vagy bambuljunk rá néhány nagyon erős plakátra. Épp most diplomáztak.

„Azt vesszük föl a főiskolára, akire föláll a faszunk” – írja Kari Györgyi színésznő a Szomjas oázis című, a női testről szóló antológiában. Ez egy férfi tanára – Kossuth-díjas rendező – válasza a sikertelen felvételi okait firtató kérdésre.

„Az első években, miután kineveztek tanársegédnek a Paris III-ra, a szexuális életemben nem következett be változás. Továbbra is lefeküdtem a hallgatókkal – és a tény, hogy ezúttal már tanári pozícióban voltam, nem sokat változtatott a dolgon.” Ezt pedig Michel Houellebecq írja a Behódolásban.

Okkal feltételezhető, hogy egyik történetet olvasva sem nyílt meg a föld senki alatt – és talán nem csak azért, mert az irodalom olyan szívesen játszik valóság és fikció összeugrasztásával. Hogy a hazai (felső)oktatásban a szexuális zaklatások és visszaélések kapcsán nagyságrendeket sem tudunk tippelni, tény. Ha a munkahelyi visszaélés kevéssé kutatott és adatolt terület itthon, akkor az iskolai zaklatás szinte teljes vakfolt. Bár a történetek napvilágra kerülését és az érintettek felelősségre vonását rengeteg dolog nehezíti és akadályozza – mindenekelőtt az, hogy az erről való párbeszéd is tabu, és a kisebb-nagyobb lánggal égő botrányok után ugyanúgy becsukjuk a szemünket –, mégiscsak akad egy terület, amely legalább a mélységérzékelésben segít, hovatovább a figyelemfelhívás legkiválóbb eszköze. Művészet, így hívják.

Presztízsből pajzsot

Varga Anna Nem oké

Varga Anna plakátja: Nem oké

Június közepén a Magyar Képzőművészeti Egyetem nyilvános diplomavédésére voltam hivatalos. Varga Anna Gizella tervezőgrafika szakirányon készült munkája egy prevenciós kiadványt és hat plakátot foglalt magában – mellettük az asztalon nyitott mappa. A mappában A4-es fehér lapok, rajtuk kézzel írt történetek. Fiatal nők írásai arról, milyen módokon találkoztak a saját felsőoktatási intézményükben szexuális zaklatással, visszaéléssel az őket tanító férfiak részéről.

Például így: „Elsős egyetemista voltam, a teremben dolgoztam egy feladaton. A tanárom mellém ült, és a kezét a combomra tette. Totál leblokkoltam. Ő viszont nem. »Mindenre ugyanazt a megoldást alkalmazod. Olyan vagy, mint az a nő, aki mindig csak misszionárius pózban hajlandó szexelni, pedig micsoda tárháza van az örömszerzésnek. Gondolj csak a kámaszútrára! Ugye nem mindig csak az uncsi klasszikus pózban szeretsz szexelni?« Onnantól soha nem mertem egyedül maradni a teremben.”

Vagy így: „Az osztálytársam laptoppal az ölében, felhúzott lábbal ült az asztalnál. Magyarázta a mellette ülő tanárnak, hogy min dolgozik, aki közben a lány térdhajlatába tett egy ceruzát, és nemi aktusra emlékeztető mozdulatokat csinált.” Continue reading

Orwell 1984. Könyv letöltése + Hangoskönyv

George Orwell 1984 c. könyve magyarul: pdf letöltés, online olvasás

1984: George Orwell regénye - Európa kiadóHa egy magyar állami intézmény több mint egy évtizeden át jogsértést gyakorolhatott a digitalizált könyv közreadásával, akkor egy magánblog is megkockáztathatja, hogy feszült politikai helyzetben bizonyos ideig ugyanezt tegye. A fentebbi linkekre kattintva megnyitható és letölthető Orwell újra aktuálissá vált remekműve, az EZERKILENCSZÁZNYOLCVANNÉGY, illetve végighallgatható hangoskönyv formájában (kb. 16 órányi hanganyag).

A Google felől a legtöbb internetes keresés erre a kulcszóra érkezik: orwell 1984 pdf

ORWELL 2017 – egy jogsértés megszüntetésének politikai kontextusa

george orwell 1984. online olvasásKétségtelen, hogy Orwell regényének magyar fordítása digitális formában több mint egy évtizeden át (bizonyíthatóan legalább 2004-től) jogtalanul volt ingyenesen elérhető az Országos Széchenyi Könyvtár (OSZK) részlegeként működő Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) állományában, mivel a műfordító szerzői jogai még nem jártak le, és a jogutód engedélyét előzőleg az állami intézmény nem kérte meg. Kétségtelen az is, hogy az ügyben a könyv kiadója (Európa Kiadó) jogosan kérte a digitális könyvállomány azonnali eltávolítását, amit a MEK első kérésre, ugyancsak jogszerűen, meg is tett.

Ám az is kétségtelen, hogy mind a kiadó fellépésének, mind a könyvtár intézkedésének igencsak rossz a politikai akusztikája, mivel lépéseik olyan aktuálpolitikai történések után történtek, amelyek miatt a hirtelen sürgőssé vált jogos intézkedés sokakban azt a képzetet keltette, hogy a hatalom részéről gyakorolt cenzúra megjelenéséről van szó.

Történt pedig, hogy Magyarországot, különösen Budapestet, nem minden előzmény nélkül, 2017 júliusának első napjaiban a kormányzati gyűlöletkampány újabb hulláma érte el: Soros György arcmását felhasználva minden korábbinál egyértelműbb, aljas uszítás történt az ezerszámra kiragasztott plakátok révén. A “gonosz” megjelenítésének erről a primitív, de esetenként igen hatásos módszeréről többeknek – nem véletlenül – George Orwell híres regénye, az 1984 jutott eszébe. Elsőül Török Gábor politológus posztolta ki a Facebookon az ominózus plakátot a regényből vett idézettel:

Török Gábor - Soros - Orwell - 1984

Török Gábor posztja a Facebookon a regényből vett idézettel

“Goldstein látványa, sőt már a puszta rágondolás is automatikusan félelmet és nyugtalanságot idézett elő. Ő állandóbb tárgya volt a gyűlöletnek, mint Eurázsia vagy Keletázsia, mert amíg Óceánia háborúban állt e hatalmak egyikével, rendszerint békében élt a másikkal. A különös csak az volt, hogy bár Goldsteint mindenki gyűlölte és megvetette, s bár elméleteit mindennap s napjában ezerszer is megcáfolták, szétzúzták, nevetségessé tették dobogókon, a teleképen, újságokban és könyvekben, s kimutatták róluk, hogy szánalmas zagyvaságok – aminthogy azok is voltak -, mindennek ellenére úgy tetszett, befolyása nem csökken. Mindig akadtak éretlen alakok, akik szinte várták, hogy elszédítse őket. Nem múlt el egyetlen nap sem, hogy a Gondolatrendőrség ne leplezett volna le az ő irányításával működő kémeket és szabotőröket. Ő volt a parancsnoka annak a hatalmas árnyékhadseregnek, az összeesküvők földalatti hálózatának, amely az állam megdöntésére tört…”

Momentum Mozgalom - Orwell 1984Egy nappal később a nemrégiben alakult és erős rendszerkritikus magatartást mutató Momentum Mozgalom ajánlotta, ugyancsak a Facebookon, a regényt, megadva azt a linket is, amelyen a könyv szövege hosszú évek óta zavartalanul elérhető a Magyar Elektronikus Könyvtár digitális állományában. Posztjuk így hangzott:

Közbeszédünk állapotának köszönhetően újra aktuális és keresett könyv lett George Orwell 1984 című műve. A mű ingyen, szabadon is elérhető a Magyar Elektronikus Könyvtár oldalán Word, .html, .rtf, .pdf, .prc és .lit formátumban is az alábbi linken:

– http://mek.oszk.hu/00800/00896/index.phtml –

Jó olvasást!

Két nappal később

az 1984 eltűnt

az elektronikus könyvtár online elérhető rendszeréből.

orwell 2017 - a könyvet töröltékA történtekről a 444. hírportál, többször is frissítve az új fejlemények ismeretében cikkét, így számolt be:

Eltűnt az 1984 a Magyar Elektronikus Könyvtárból

Több olvasónk jelezte, hogy egyik napról a másikra eltűnt George Orwell két regénye, az 1984 és az Állatfarm az Országos Széchényi Könyvtár által fenntartott MEK-ből, azaz Magyar Elektronikus Könyvtárból.

Ha valaki nem ismerné, a MEK egy remek felület, rengeteg szépirodalmi szöveget lehet itt elérni, igazi aranybánya az irodalmat kedvelők számára. Eddig megtalálható volt itt Orwell két regényének magyar fordítása is, ezek tűntek el valamikor hétfő-kedd környékén.

A történteknek politikai aktualitást adott, hogy hétfő este a Momentum Mozgalom osztotta meg Facebook-oldalán az 1984 MEK-es linkjét.

A könyv nem sokkal ezután tűnt el, ezért persze sokan cenzúrát gyanítottak a háttérben.

De a valóság ennél valószínűleg kevésbé izgalmas: minden jel szerint 1984 és az Állatfarm eleve fenn sem lehetett volna a MEK-en. Oda ugyanis csak azok a művek kerülnek fel, melyeket már nem illet meg a szerzői jog védelme. Magyarországon ez most a szerző halálától számított 70 év, de ez vonatkozik a fordítóra is.

Az 1984-et és az Állatfarmot Szíjgyártó László fordította, aki 1983-ban halt meg, azaz még bőven nem járt le a védelmi idő, és ha csak a jogtulajdonos úgy nem dönt, akkor nem lehet ingyen, teljes terjedelemben nyilvánosságra hozni a műveket.

Az alapján, amit eddig sikerült megtudnunk, valószínűleg annyi történhetett, hogy a Momentum és más megosztások keltette felhajtás miatt szúrták ki, hogy elérhető volt a két mű, melyhez a jogtulajdonos, az Európa Kiadó korábban nem járult hozzá.

Kérdéseinkkel megkerestük az OSZK-t és az Európa Kiadót is, ha sikerül további részleteket megtudnunk a történtekről, beszámolunk majd róla.

Update: mint az OSZK sajtóosztályától megtudtuk, George Orwell említett műveit az Európa Kiadónak 2017.07.04-én hozzájuk intézett közvetlen megkeresésére vették le a Magyar Elektronikus Könyvtár rendszeréből.

Update2: Kérdésünkre az Európa Kiadó is megerősítette, hogy valóban az ő kérésükre került le a kötet a MEK rendszeréből. Mint írták, ez azzal függ össze, hogy eddig a MEK rendszerén kívül nem volt elérhető a két könyv elektronikusan, de hamarosan meg fogják jelentetni e-könyvben az említett műveket. Hozzátették azt is, hogy az Európa Könyvkiadó nemcsak Orwell könyveinek eltávolítását kérte az OSZK-tól, hanem más olyan kötetekét is, amelyek fordítói jogvédelem alatt állnak, emiatt a meglévő fordítás ingyenesen, hozzájárulás nélkül nem terjeszthetők.

Nos, az elso.xyz blog minden kockázatot vállalva bizonytalan ideig újra

ingyenesen elérhetővé teszi az 1984-et.

Orwell 1984 pdf könyv magyarul

Ha a nemzet könyvtárának elektronikus részlege legalábbis 2004-től kezdődően cirka másfél évtizeden át megtette, akkor éppen most, a jelen politikai helyzetben fontos lehet, hogy az érdeklődők újra elérhessék. Lásd a linkeket honlapunk tetején. A pdf formátum a legnépszerűbb.

Hangoskönyv. Orwell 1984, 1-2 rész

1. rész

2. rész

 

Orwell regényéről a Wikipédián

A magyar online enciklopédia szócikke szerint az 1984 (eredeti címén Nineteen Eighty-Four) egy szatirikus politikai regény és szerelmi történet George Orwelltől. Olyan disztópia (negatív utópia), amelyben a felügyelő állam tökéletes alkalmazkodást követel a polgároktól hazugságokkal, félelemkeltéssel és kegyetlen büntetésekkel. Az 1949-ben kiadott mű Orwell legnépszerűbb munkája, és az „orwelli” jelzőt ennek világára használjuk. Sok nyelvre lefordították; magyarul először a „Magyar Október” Szabadsajtó adta ki Antal György fordításában, 1984-ben, majd Szíjgyártó László fordításában az Európa Könyvkiadó 1989-ben.

A regényt eredetileg a MEK ezzel az ismertetéssel adta közre:

A szatirikus regény 20. századi antiutópia. A prófécia úgy tűnik fel, nem teljesült. Ám ha elővesszük nem is túl régi történelmi tapasztalataink emlékeit, és a ma is bőven tenyésző diktatúrákról szerzett tudásunkat, mindjárt kiderül, hogy Orwell jóslata minden apró részletében bevált.

A regény egy olyan rendszerről szól, mely kizárólag a hazugságra és a terrorra épül. Az emberek általánosságban háromféleképpen viszonyulnak hozzá: szenvednek tőle, de tudják, hogy a lázadás eleve lehetetlen, így apatikusak; szenvednek tőle szellemileg jobban mint fizikailag, és fellázadnak, tudva, hogy biztosan belebuknak; végül vannak olyan ostobák, akik nem szenvednek tőle, így hisznek benne. Az irányítók, a Belső Párt tagjai természetesen egészen más világban élnek. A történet főhőse a halálba induló lázadók csoportjába tartozik. Egyike a sokszáz hivatalnoknak, akik a hivatásszerű történelemhamisítást végzik. Először csak naplót ír, maga sem tudja kinek, mi célból. Fokozatosan egy szerelem erősokszorozó adományával jut el addig, hogy többé nem azt kutatja, mi volt régen, mit hamisított meg a diktatúra, és hogyan működik az egész világra kiterjedő zsarnokság, hanem azt, hogy miért, kinek és mi öröme telik ebben. A bukás elkerülhetetlen, de nem is a testi kínzás bemutatása a legsokkolóbb, hanem az a kegyetlenség, ahogy módszeresen elpusztítják a lélek önállóságát és a személyes érzelmet, s a fogoly nemcsak addig jut el, hogy szabad akaratából belátja a 2+2=5 igazságát, nemcsak szerelmét tagadja meg, de módszeres önneveléssel ráveszi magát arra, hogy őszintén szeresse a Nagy Testvért.

A sok utalás és párhuzam nem könnyíti meg az olvasó dolgát; nyomasztó légköre, a vallatások brutalitása el fog rettenteni sokakat. De nemcsak érdemes elolvasni, hanem kell is.

Forrás: Legeza Ilona könyvismertetői | http://legeza.oszk.hu

Első WEB

Orwell 1984 letöltés. Hangoskönyv online hallgatás. Könyv ingyenes letöltése, online olvasás és hallgatás. A regény legalább 2004-től egészen 2017 júliusáig volt elérhető az OSZK alá tartozó MEK – Magyar Elektronikus Könyvtár – honlapján, majd a szerzői jogok megsértésére hivatkozva eltávolították. – A jelen weboldal az orwell 1984 könyv letöltés és orwell 1984 hangoskönyv kulcsszóval a Google találatok első helyére pályázik. Audio – mp3-mp4, video: Orwell 1984 hangoskönyv, online tartalom, társadalom, ezerkilenszszáznyolcvannégy, a Nagy Testvér mindent lát – Nineteen Eighty-Four

Film: 1984. A teljes film magyar szinkronnal

Magyarul beszélő angol filmdráma, 106 perc, 1984. Rendező: Michael Radford

Rövid tartalom. A közeljövőben járunk. A túlnépesedett Föld lakossága egy nukleáris konfliktust követően három országra oszlik, melyek állandó kíméletlen harcban állnak egymással. A totalitárius Óceániát (fővárosa London) a mindent látó Nagy Testvér kormányozza teljhatalommal. Az egyéniség bárminemű megnyilvánulását és törvénytől való eltérését szigorúan üldöző állam egyik polgára, Winston Smith, az archiv dokumentumokat kezelő felügyelet Archívumok nevű részlegén dolgozik hivatalnokként (itt írják felül a múlt eseményeit olymódon, hogy meghamisítják az évekkel korábbi dokumentumokat). Hősünk figyelemmel és fegyelemmel végzi munkáját, titokban azonban naplót vezet, amelyben leírja megfigyeléseit csakúgy, mint titkos (részben szerelmes) vágyait. Egy nap megismerkedik a vonzó Juliával, aki az Igazság részlegén dolgozik. Megbeszélnek egy randevút annak ellenére, hogy ez tiltott tevékenységnek számít Óceániában. A szerelmesek végül úgy döntenek, megszöknek, de az elnyomó állami apparátus – kell-e mondanunk? – útjukat állja.

A film és a regény pontos képet ad a diktatúrák működéséről, így többek között az ellenségkép megalkotására épített gyűlöletkeltésről, az alantas emberi indulatok felszításáról és ébren tartásáról.

A magyar X generáció

Az alábbi szöveg egyrészt általános ismeretekre épül (ezek mögött nem áll önálló tudományos kutatás), másrészt személyes tapasztalatokra alapul. A kettő együtt szubjektív meglátásokra adott módot a szerző számára, aki civilben pszichiáter és keletkutató.

elso x generáció

Dr. Kállay O. Béla

Az X generáció Magyarországon

A legtöbb forrás, lexikon és a magyar Wiki szerint is az X generációba azok tartoznak, akik 1965 és 1979 között születtek. Ez első megközelítésben eligazíthat bennünket – de ennél többre nem is alkalmas,  hiszen hogyan is vethetnénk össze az azonos korú nemzedékeket mondjuk Japán és Etiópia esetében. A keleti szigetországban ekkor születettek már fiatalon találkozhattak az információs forradalom számos eredményével, míg az afrikai ország falvaiban a villanyvilágítás is a csodás fényűzések netovábbjának számított. Magyarország köztes helyen szerepel e két véglet között, ám számos specifikumot mutat. A magyar X generációt az köti össze, hogy tagjai a szocializmusban, a Kádár-korszak átkosnak nevezett éveiben voltak gyerekek, de többségük a rendszerváltást követőn vált tudatos fiatal felnőtté.  Ebben a minőségükben válhattak a jövő társadalmának alakítójává, ők lettek a rendszerváltó nemzedék képviselői, akik gyakran szüleik eszméit, életvitelét, értékrendjét megtagadva szóltak bele a társadalmi és gazdasági átalakulás folyamatába, mindkettőben teret követelve a maguk számára. Helyes tehát, ha magyar vonatkozásban nem, vagy nemcsak az információs technológiákhoz való viszony, hanem társadalmi szerepük alapján határozzuk meg őket.  Azaz:

A magyar X generáció a rendszerváltás nemzedéke

Elméleti és amerikai kitérő. Szakmai közhelynek számít, hogy a generációkutatás mint szociológiai  diszciplína annak előtte nem létezett, mígnem két amerikai szociológus szakember ki nem dolgozta a generációelméletet (Generations, 1991). Később a tudósok (Neil Howe és Wil­liam Strauss) arra a vitatható, de sok ténnyel argumentálható következésre jutottak The Fourth Turning c., szintén közösen jegyzett könyvükben (1997), hogy az amerikai tör­té­ne­lem négy-négy gene­rá­ci­ón­ként ismétli önma­gát 1584-től kezdődően (ezt részben a világtörténelemre is igyekeztek kiterjeszteni). Ami már azért is problémás, mert a kb. 80–100 éves ciklusokra tehető ismétlődés nemcsak a tények alapján sántít (inkább csoportosítási, önkényes évszámhatár-kijelölési fogásnak látszik sok besorolás és csak az analógiákra fókuszáló trükknek hat az, hogy mit emelnek ki a történelem végtelen gazdagságából), hanem azért is, mert közel sem ugyanannyi évet értünk egy generáción ma, mint régebben, pláne évszázadokkal korábban. Ha például az “emberöltő” értelemben használjuk, akkor a reprodukciós ciklust tekintjük mérvadónak, és így egy generáció manapság sokkal inkább 30, mint 20-25 vagy még kevesebb évet ölel fel (ez az az idő, amíg az utódok megszületnek: a gyermekvállalás időpontja a nyugati civilizációkban egyre jobban kitolódik). A jeles társadalomtudósok elmé­lete azonban 14-19 évet ad egy generációnak, ami 500 éve meg is felelhetett a valóságnak, és azt állítja, hogy a négy-négy generációs cik­lusokon belül az egyes nemzedékek szerepe ismétlődik, ráadásul min­dig ugyanabban a sor­rend­ben. Hogy ezek a szerepek melyek és hogyan alakítják a társadalmakat, azt itt most még érintőlegesen sem tárgyalnám, akit bővebben érdekel, végezzen forráskutatást, és akkor övé lehet az első hely a magyar generációkutatás panteonjában. (Na jó, azért a négy hívószó álljon itt: felemelkedés – ébredés – hanyatlás – válság)

De térjünk vissza az ixekhez. Az X generációra az USÁ-ban nem ugyanaz jellemző, mint a magyar x-esekre. A mintát adó amerikai társadalom vonatkozásában a közfelfogás szerint az X-esek azok, akik a legkisebb létszámú nemzedék gyanánt mintegy beékelődtek a nagy létszámú baby boomerek (1946-1964 között születettek)  és a szintén népes hipermodern Y generáció (1980-1996)  közé. Ám az amerikai X-eseknek, szemben a rendszerváltó, szamizdat könyveken nevelkedett magyar kortársaikkal, nem jutott rendszerváltás, de még nagyobb társadalmi aktivitás sem, szüleik élték meg tudatos emberként a polgárjogi és antirasszista mozgalmakat, a hippik lázadását, Vietnamot, Woodstockot és Holdra szállást – nekik erről legfeljebb gyerekkori emlékeik lehetnek. Az amerikai X-esek voltaképp egy utóeresztés, egy lekésett és elveszett köztes nemzedék, akiknek nem alakult ki a társadalmi érzékenysége, így a forradalmi szabadságeszmék, a békeharc, a marihuána és rockzene helyett a televíziós sorozatok, a diszkók és partidrogok szocializálták őket. Ennek következtében a társadalmi érzékenység helyett legfeljebb a számítógép és az internet megszületése és elterjedése lelkesítheti és üdvözítheti őket – olyan minőségben, amilyenben.

De vissza a magyar földre. Ahol merőben más a helyzet. Egy szakmainak nehezen nevezhető leírás szerint a magyar X-esek gyermekként tapasztalhatták meg a közösségi létformát, és – állítólag – jó érzéssel töltötte el őket az összetartozás, a mainál jóval nagyobb közbiztonságnak köszönhetően önállóbb, szabadabb életet élhettek a grundokon, a tereken. Állítja az írás. Hm. Hát biztosan volt, aki szeretett kisdobos és úttörő lenni a 70-es 80-as években: ám hol voltak akkor már a grundok? No de nézzük, mit mond még a bulvárcikk, amelyre csak azért bátorkodom ismételten hivatkozni, mert a Google az első oldalon kínálja, ha a címben szereplő kifejezésre rákeresünk. A cikk állítása szerint múltjuk ellenére (?? de miért ellenére?) az X generáció a legjobban iskolázott és a legmegbízhatóbb munkavállalókat adó nemzedék, akik kitűnőek csapatban. S hogy miért?? Mert pályakezdőként nekik a szocializmus kiszámítható, langyos biztonsága, rögzült hierarchikus viszonyai helyett keményen meg kellett küzdeniük a munka világában az érvényesülésért, a túlélésért. No kérem, ez olyan csúsztatás, mint ide Lacháza. Ellenpéldák nyilván vannak, de a trend mégis az, hogy a pályakezdő X-esek előtt éppen hogy megnyíltak a sosem látott lehetőségek, éppen hogy ráéreztek annak az ízére, hogy a szocializmus sivár perspektíváit feledve a magyar kapitalizmus első éveitől kezdve nagyon is érdemes hajtani, brüsztölni, könyökölni, pozíciót szerezni – és éppen ezért nem csapamunkások, hanem – tisztelet a kivételnek – leginkább önző karrieristák lettek, többnyire hatalmas egóval és a nulla szociális érzékkel, nulla empátiával mindenben alkalmatlanabb idősebb és mindenben puhányabb fiatalabb embertársaik iránt. A technokraták racionalitásával nyomulnak, átgázolnak mindenen és mindenkin. Dehogy elveszett nemzedék! Övék a világ. Nézd csak meg a Fideszt.


Continue reading

Enciklopédiák az interneten – Online lexikonok

Az enciklopédia halála és újjászületése

enciklopédia az interneten - online lexikon

A nyomtatott Encyclopaedia Britannica

Az Encyclopaedia Britannica többé nem jelenik meg nyomtatott formában, a 2010-es kiadás volt az utolsó, amelyet könyvként kézbe vehetett az olvasó: a kiadás már online formában történik.

A főszerkesztő egykori beszámolója szerint ez a változás hosszú folyamat eredménye volt, amely voltaképpen nyereségként értékelhető, hiszen a digitalizálásnak köszönhetően számos, a felhasználó számára egyértelműen előnyös vonással gazdagodik az enciklopédia.

Hangsúlyozta, hogy a rendelkezésre álló hely nem jelent többé megkötöttséget egy-egy cikk hossza és tartalmi elemei tekintetében; a digitális környezet a cikkek folyamatos felülvizsgálására és frissítésére ad lehetőséget; egyszerűen hozzáférhetők kiegészítő anyagok (a Merriam-Webster szótár, folyóiratok, Google Maps, stb. – az online felület ebben nyilvánvalóan felülmúlja a szoftveres változatot is). Egyszerűsödik a keresés: nincs az a tárgy- és névmutató (index), amely felvehetné a versenyt egy jó keresőmotorral. Vagyis az olvasó könnyebben és gyorsabban hozzájuthat a keresett információhoz. Ráadásul multimediális környezetben, amellyel a könyv végképp nem veheti fel a versenyt. Azaz a nyomtatott változat hiánya egyáltalán nem jelent veszteséget ebből a perspektívából.

A világhálóra költözésével az Oxford English Dictionaryt követi az Encyclopedia Britannica. Ezt a fejleményt a válság időszaka előzte meg az egész enciklopédiaiparban, mely az első számú vállalkozást is súlyosan érintette: az elmúlt mintegy tizenöt évben drámaian visszaesett az eladott példányszám (a részletekről itt tájékozódhat az olvasó).

Az Encyclopaedia sorsa érthető, bár oka korántsem egyértelmű. A legtöbben minden bizonnyal rögtön a Wikipediára gondolnak, már csak azért is, mert az ingyenes online lexikont gyakorlatilag az indulásától kezdve magától értetődően a nagy elődhöz szokás mérni (és a Nature-ben megjelent nevezetes cikk szerint meglepően jól megállja a helyét ebben a vonatkozásban). Ám mint a Wired egy publicistája kifejti, a Wikipedia felbukkanásakor a nyomtatott EB már a visszafordíthatatlan hanyatlás fázisában volt; okként ő a számítógép mindennapos munkaeszközzé válását, azaz a személyi számítógépek elterjedését jelöli meg.

A nyomtatásban először 1768-ban megjelent három kötetes, 2010-re 32 kötetesre duzzadó EB azonban csak nyomtatott formában szűnik meg. Azaz pontosabb volna úgy fogalmazni, hogy a személyi számítógép nem megölte, hanem átalakulásra késztette a világ első számú kézikönyvét.

De mégsem csak annyi a változás, hogy nem a köteteket kell forgatnunk, hanem digitális környezetben kutatunk a releváns információ után (amely környezetben ráadásul azzal sem kell számolnunk, hogy az újabb kiadásokból esetleg kivesznek szócikkeket a szerkesztők). Mert alighanem igaz ugyan, hogy maga a személyi számítógép mint közeg az oka a nyomtatott enciklopédia megszűnésének, ám olyan változás is történt, amely egyértelműen a Wikipedia hatásának tudható be. Az EB ugyanis felismerte, hogy célszerű támogatnia a szakértők és laikusok nagyobb fokú részvételét a szerkesztésben, így a Wikipediához hasonlóan felületet biztosít az online együttműködés számára. (Sőt, a saját munkásságuk bemutatására is módot ad egyfajta jutalmazási rendszerben a tudósok számára az új honlap.) Az új felület ily módon két különböző megközelítésmódot egyesít majd, jól elkülöníthető módon. Egyrészt tovább élnek a hagyományos szerkesztési elvek (csakis akkor számít majd egy cikk az EB szócikkének, ha a szerkesztőség elfogadja), ugyanakkor láthatóvá lesz a kollektív gondolkodás folyamata is, amely során egy-egy cikk megszületik.

A felhasználó monitorján megjelenő digitális tartalom tekintetében is lesz változás. Mint Jorge Cauz, Encyclopaedia Britannica Inc. elnöke elmondta: „A Britannica kisebb lesz. Nem foglalkozhatunk minden egyes rajzfilmfigurával, sem az egyes celebek szerelmi életével. Ám kell, hogy legyen olyan alternatív hely, ahol a tények valóban számítanak. A Britannica nem lesz képes arra, hogy nagy legyen, de tényszerűen mindig korrekt lesz”.

Continue reading